Muzeum Hymnu Narodowego

Mazurek Dąbrowskiego to szczególna pieśń dla każdego Polaka. Od czasów powstania we włoskim miasteczku Reggio’nell Emilia do dnia dzisiejszego towarzyszy nam w najważniejszych chwilach.

 

Rola jaką odegrał w polskiej historii Mazurek Dąbrowskiego i jego autor, doprowadziły do podjęcia decyzji o utworzeniu w 1978 roku pierwszego na świecie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, w którym 29 września 1747 roku na świat przyszedł Józef Rufin Wybicki. Zarówno tematyka zbiorów jak i charakter organizowanych wydarzeń związane są w pełni z promocją postaw patriotycznych i ugruntowaniu świadomości tożsamości narodowej. Zadanie zorganizowania nowego oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku powierzono historykowi Józefowi Błaszkowskiemu.

W 2015 roku nastąpiła zmiana aranżacji wystaw stałych i dodatkowe wzbogacenie ich o obiekty wypożyczone z takich instytucji jak Zamek Królewski w Warszawie czy Muzeum Wojska Polskiego. Eksponowane zbiory zostały podzielone na trzy wystawy stałe: “Józef Wybicki i jego czasy”, “Losy Mazurka Dąbrowskiego” oraz “Polskie Symbole Narodowe”.

Orzeł Biały, barwy narodowe oraz hymn przetrwały liczne burze dziejowe, w tym liczne wojny, okres zaborów i próby wynarodowienia Polaków. Są niezwykle istotną częścią naszej kultury i stanowią podstawę naszej tożsamości narodowej.