Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie działa od 30.08.1984 roku, zajmuje się promowaniem oraz wspieraniem działalności Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, propagowaniem historii i tradycji hymnu polskiego.

Pierwszym prezesem Towarzystwa został Aleksander Skrobacz – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Lubaniu. W latach 1993 – 2001 prezesem Towarzystwa był Józef Błaszkowski – historyk, wieloletni kierownik Muzeum. Od 2001 roku Towarzystwem kierował Antoni Dutko, a od 2005 roku do 2015 roku Marian Seyda. 3 października 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało nowego Prezesa – został nim Marek Wołoszyk. 24 kwietnia 2022 roku Marek Wołoszyk został wybrany prezesem na kolejną 4 letnią kadencję.

Towarzystwo środki na swą działalność pozyskuje głównie ze sprzedaży wydawnictw oraz pamiątek, składek członkowskich i darowizn. Towarzystwo jest współorganizatorem konkursów, wernisaży, wystaw czasowych, koncertów, Nocy Muzeów, Rajdu z generałem J. Wybickim, Batalii Napoleońskiej oraz Biegu "Mazurka Dąbrowskiego". Towarzystwo nie posiada etatowych pracowników, a prace członkowie wykonują społecznie.

 

ZARZĄD:

Marek Wołoszyk – Prezes
Artur Zagozdon – Z-ca Prezesa
Małgorzata Gańska – Sekretarz
Alina Lubecka – Członek Zarządu
Przemysław Rey – Członek Zarządu

na zdjęciu pośrodku: Jan Sztąborowski - członek honorowy TPMHN

 

DOKUMENTY:

Deklaracja członkowska do pobrania TUTAJ.