MAZUREK DĄBROWSKIEGO

MUZEUM

Jeszcze Polska nie zginęła
kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła
szablą odbierzemy.
 
Marsz, marsz Dąbrowski
z ziemi włoskiej do Polski!
Za twoim przewodem
złączym się z narodem.
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz Dąbrowski…
 
Jak Czarniecki do Poznania
po szwedzkim zaborze,
dla Ojczyzny ratowania
wrócim się przez morze.
Marsz, marsz Dąbrowski…
 
Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
Słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany.
Marsz, marsz Dąbrowski…

W lipcu 1797 roku Józef Wybicki przybył do stacjonujących w Reggio Emilia we Włoszech legionów Jana Henryka Dąbrowskiego. To właśnie tam napisał pieśń żołnierską, która  po tragedii trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku dała Polakom wiarę i nadzieję na odzyskanie wolności:


Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

Jeszcze Polska nie umarła
Kiedy my żyjemy
Co nam obca moc wydarła
Szablą odbijemy.
 
Marsz, marsz Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoski
Za twoim przewodem
złączem się z narodem.
 
Jak Czarnecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla Ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.
Marsz, marsz Dąbrowski…
 
Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę
Będziem Polakami
Dał nam przykład Bonaparte
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz Dąbrowski…
 
Niemiec Moskal nie osiędzie
Gdy jąwszy pałasza
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.
Marsz, marsz Dąbrowski…
 
Już tam ociec do swej Basi
Mówi zapłakany
Słuchaj jeno pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz Dąbrowski…
 
Na to wszystkich iedne głosy
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy
Kościuszkę Bóg pozwoli.
Marsz, marsz Dąbrowski…

 

HISTORIA

Pierwsze publiczne wykonanie pieśni przez samego autora odbyło się 20 lipca 1797 roku w Reggio nell’Emilia. W swoim tekście Józef Wybicki przekazał swoje pragnienia i nadzieje na odzyskanie niepodległości.

W wolnej Polsce 15 października 1926 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało okólnik do Kuratoriów Okręgów Szkolnych  w sprawie hymnu narodowego (Nr O. Prez. 11501/26 Dz. Urz. MWRiOP z 1926 r. nr 14, poz. 191), podając 4 zwrotki tekstu Jeszcze Polska nie zginęła oraz nuty (tempo allegro, M.M.=92, dynamika forte, mezzoforte) zalecając jednogłosowe wykonanie hymnu i określając załączony tekst jako jedyny, obowiązujący wszystkie szkoły z dniem ogłoszenia (1 listopada 1926 r.).

 

 

26 lutego 1927 roku Minister Spraw Wewnętrznych wystosował do wszystkich wojewodów okólnik nr 49 (OL. 9722 Dz. Urz. MSW z 1927 r. nr 1 i 2, poz. 60) podający pierwszą zwrotkę i refren tekstu opracowanego przez komisję MWiOP, który „należy uważać za jedynie obowiązujący”.

Po zakończeniu II wojny światowej Mazurek Dąbrowskiego pozostał polskim hymnem państwowym. W znowelizowanej Konstytucji PRL z 1976 roku w artykule 103 zapisano:  “Hymnem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest „Mazurek Dąbrowskiego”, w styczniu 1980 roku Sejm PRL wydał Ustawę o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Konstytucja z 2.04.1997 roku, w artykule 28 stanowi, że Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Rzeczypospolitej Polskiej.