WYDARZENIA

Patriotyzm ekonomiczny Józefa Wybickiego

W dniach 27 kwietnia - 5 maja 2019 roku Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, dzięki dofinansowaniu od Powiatu Koscierskiego przeprowadziło warsztaty z patriotyzmu ekonomicznego Józefa Wybickiego. Uczestnicy poznali poglądy ekonomiczne Wybickiego, dowiedzieli się m.in., że Wybicki był autorem pierwszej w Polsce pracy nt. wprowadzenia pieniądza papierowego oraz... mogli sami wybić monety  Poniżej zdjęcia pokazujące uczestników warsztatów.