WYDARZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TPMHN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie  w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

23.03.2024 r. 

w I terminie - 11.00
w II terminie - 11.15

Prosimy o potwierdzenie obecności do 20.03.2024

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia TPMHN.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji Mandatowo - skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu.
6. Dyskusja.
7. Propozycje zmian w Statucie.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad

Przypominamy o opłaceniu składek członkowskich - konto nr: 35 1140 2004 0000 3402 8433 5249