Symbole Niepodległej

28 września 2018 – 31 grudnia 2020

WYSTAWY

Wraz z odbudową nowej Rzeczypospolitej Polskiej konieczne było ustalenie nowej symboliki narodowej. W każdym z byłych zaborów inaczej widziano i rozumiano zarówno historię jak i jej atrybuty. Jak przebiegał proces kształtowania się nowych symboli? Kiedy ostatecznie ustalono wygląd godła państwowego oraz treść hymnu? W jaki sposób pruski orzeł Hohenzollernów stał się polskim orłem? Czy wszystkie orły miały korony? Na te i inne pytania odpowiada wystawa “Symbole Niepodległej” ukazująca długi i skomplikowany proces tworzenia się symboliki narodowej od końca XIX wieku, aż do czasów II Wojny Światowej. Na wystawie zaprezentowano około 500 obiektów, w większości pochodzących z kolekcji Muzeum Hymnu Narodowego: unikatowe rękopisy z trawestacjami pieśni Jeszcze Polska nie zginęła, dotychczas nie eksponowane ze względów na ograniczenia konserwatorskie, orzeł czapkowy z okresu Królestwa Polskiego (1815-1831), który posłużył za wzór dla wykorzystywanego do dzisiaj orła ogólnowojskowego, orły mundurowe pułków piechoty Legionów Piłsudskiego, orły hallerowskie, orły z obozów jenieckich z okresu II Wojny Światowej, a także orzeł wykonany z poszycia Ju-87 Stuka - jedynego samolotu  zestrzelonego w czasie Powstania Warszawskiego. Całość narracji wystawy dopełniają liczne orły państwowe i mundurowe, ryngrafy, flagi, bandery, sztandary czy biżuteria patriotyczna. Na wystawie prezentujemy eksponaty ze zbiorów własnych MHN oraz sztandar wypożyczony z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.